Plastik

PL01
Skål Plast 6x22 cm Antikgrå
Vare: PL01
pl02
Skål Plast 7x25 cm Antikgrå
Vare: PL02
pl03
Skål Plast 9x28 cm Antikgrå
Vare: PL03
PL100
Bowl Plast 4x20 cm Antikgrå
Vare: PL100
PL109
Fad Plast 2x33 cm Grøn
Vare: PL109
PL111
Fad 2x13x44 cm Grøn Plast
Vare: PL111
PL115
Fad Plast 2x33 cm Rosa
Vare: PL115
PL116
Fad 2x12x27 cm Rosa Plast
Vare: PL116
PL117
Fad 2x13x44 cm Rosa Plast
Vare: PL117
PL118
22+27+32 cm Rosa Fad Rund s/3 Plast
Vare: PL118
PL119
Skål Banan 11x35 cm Antikgrå
Vare: PL119
PL120
Fad Firk.høj S/3 15+20+22 cm Antikgrå
Vare: PL120
PL120 1
Fad Firk.høj S/2 15+20 cm Rosa
Vare: PL120-1
PL122
Bowl Plast 10x24 cm Antikgrå
Vare: PL122
PL123
Bowl Plast Wave 15x6 cm Antikgrå
Vare: PL123
PL124
Bowl Plast Wave 20x8 cm Antikgrå
Vare: PL124
PL125
Bowl Plast Wave 25x9 cm Antikgrå
Vare: PL125
PL126
Bowl Plast Wave 30x9 cm Antikgrå
Vare: PL126
PL127
Fad Plast Firk. 6x15 cm Antikgrå
Vare: PL127
PL128
Skål Plast Banan 12x20 cm Grøn
Vare: PL128
PL130
Bowl Plast Wave 15x6 cm Grøn
Vare: PL130
PL131
Bowl Plast Wave 20x8 cm Grøn
Vare: PL131
PL132
Bowl Plast Wave 25x9 cm Grøn
Vare: PL132
PL133
Fad Plast 2x27 cm Grøn
Vare: PL133
PL134
Fad Plast 2x44 cm Grøn
Vare: PL134
PL135
Fad Plast 22+37+32 cm Grøn S/3
Vare: PL135
PL136
Bowl Plast Wave 15x6 cm Rosa
Vare: PL136
PL137
Bowl Plast Wave 20x8 cm Rosa
Vare: PL137
PL138
Bowl Plast Wave 25x9 cm Rosa
Vare: PL138
PL140
Pot Plast Wave 11x11 cm Antikgrå
Vare: PL140
PL141
Pot Plast Wave 12x13 cm Antikgrå
Vare: PL141
PL142
Pot Plast Wave 13x16 cm Antikgrå
Vare: PL142
PL143
Pot Plast Wave 11x11 cm Grøn
Vare: PL143
PL144
Pot Plast Wave 12x13 cm Grøn
Vare: PL144
PL146
Pot Plast Wave 11x11 cm Rosa
Vare: PL146
PL147
Pot Plast Wave 12x13 cm Rosa
Vare: PL147
PL148
Pot Plast Wave 13x16 cm Rosa
Vare: PL148
PL150
Skål Plast Wave Afl. 10x20 cm Antikgrå
Vare: PL150
PL151
Skål Plast Wave Afl. 10x20 cm Rosa
Vare: PL151
PL152
Skål Plast Wave Afl. 11x24 cm Antikgrå
Vare: PL152
PL153
Fad Plast Wave 10 x24 cm Antikgrå
Vare: PL153
PL154
Fad Plast Wave 11x28 cm Antikgrå
Vare: PL154
PL155
Pot Plast S/2 H:16+18 cm Antikgrå
Vare: PL155
PL156
Pot Plast S/2 H:16+18 cm Grøn
Vare: PL156
PL157
Pot Plast S/2 H:30+35 cm Antikgrå
Vare: PL157
pl27
2x22 cm Antik grå Fad Plast
Vare: PL27
PL28
2x28 cm Antik grå Fad Plast
Vare: PL28
PL29
2x33 cm Antik grå Fad Plast
Vare: PL29
PL30
40x2 cm Antik grå Fad Plast
Vare: PL30
PL31
45x6 cm Antik grå Fad Plast
Vare: PL31
PL32
Fad 2x12x27 cm Antikgrå
Vare: PL32
PL33
Fad 2x13x44 cm Antikgrå
Vare: PL33
pl34
Fad Plast S/3 20+23+25 cm Antikgrå Firk.
Vare: PL34
pl43
24x10 cm Antik grå Skål Plast
Vare: PL43
pl44
21x10.5 cm Antik grå Skål Retangulær Pla
Vare: PL44
PL45
22+27+32 cm Antik grå Fad Rund s/3 Plast
Vare: PL45
PL48
Skål Banan 13x39 cm Plast Antikgrå
Vare: PL48
PL49
Skål Banan 18x55 cm Plast Antikgrå
Vare: PL49
PL63
Skål Banan 12x20 cm Plast Antikgrå
Vare: PL63
PL64
Skål Banan 14x24 cm Plast Antikgrå
Vare: PL64