Plastik

PL01
Skål Plast 6x22 cm Antikgrå
Vare: PL01
pl02
Skål Plast 7x25 cm Antikgrå
Vare: PL02
pl03
Skål Plast 9x28 cm Antikgrå
Vare: PL03
PL100
Bowl Plast 4x20 cm Antikgrå
Vare: PL100
PL108
Skål Plast 7x25 cm Grøn
Vare: PL108
PL109
Fad Plast 2x33 cm Grøn
Vare: PL109
PL111
Fad 2x13x44 cm Grøn Plast
Vare: PL111
PL115
Fad Plast 2x33 cm Rosa
Vare: PL115
PL116
Fad 2x12x27 cm Rosa Plast
Vare: PL116
PL117
Fad 2x13x44 cm Rosa Plast
Vare: PL117
PL118
22+27+32 cm Rosa Fad Rund s/3 Plast
Vare: PL118
PL119
Skål Banan 11x35 cm Antikgrå
Vare: PL119
PL120
Fad Firk.høj S/3 15+20+22 cm Antikgrå
Vare: PL120
PL120 1
Fad Firk.høj S/2 15+20 cm Rosa
Vare: PL120-1
PL122
Bowl Plast 10x24 cm Antikgrå
Vare: pl122
PL123
Bowl Plast Wave 15x6 cm Antikgrå
Vare: PL123
PL124
Bowl Plast Wave 20x8 cm Antikgrå
Vare: PL124
PL125
Bowl Plast Wave 25x9 cm Antikgrå
Vare: PL125
PL126
Bowl Plast Wave 30x9 cm Antikgrå
Vare: PL126
PL127
Fad Plast Firk. 6x15 cm Antikgrå
Vare: PL127
PL128
Skål Plast Banan 12x20 cm Grøn
Vare: PL128
PL129
Skål Plast Banan 14x24 cm Grøn
Vare: PL129
PL132
Bowl Plast Wave 25x9 cm Grøn
Vare: PL132
PL133
Fad Plast 2x27 cm Grøn
Vare: PL133
PL134
Fad Plast 2x44 cm Grøn
Vare: PL134
PL136
Bowl Plast Wave 15x6 cm Rosa
Vare: PL136
PL138
Bowl Plast Wave 25x9 cm Rosa
Vare: PL138
pl27
2x22 cm Antik grå Fad Plast
Vare: PL27
PL28
2x28 cm Antik grå Fad Plast
Vare: PL28
PL29
2x33 cm Antik grå Fad Plast
Vare: PL29
PL30
40x2 cm Antik grå Fad Plast
Vare: PL30
PL31
45x6 cm Antik grå Fad Plast
Vare: PL31
PL32
Fad 2x12x27 cm Antikgrå
Vare: PL32
PL33
Fad 2x13x44 cm Antikgrå
Vare: PL33
pl34
Fad Plast S/3 20+23+25 cm Antikgrå Firk.
Vare: PL34
PL36
45x6 cm Sølv Fad Plast
Vare: PL36
pl43
24x10 cm Antik grå Skål Plast
Vare: PL43
pl44
21x10.5 cm Antik grå Skål Retangulær Pla
Vare: PL44
PL48
Skål Banan 13x39 cm Plast Antikgrå
Vare: PL48
PL49
Skål Banan 18x55 cm Plast Antikgrå
Vare: PL49
PL57
28x2 cm Antik Hvid Fad Plast
Vare: PL57
PL59
27x12x2 cm Antik Hvid Fad Aflang Plast
Vare: PL59
PL63
Skål Banan 12x20 cm Plast Antikgrå
Vare: PL63
PL64
Skål Banan 14x24 cm Plast Antikgrå
Vare: PL64
PL69
Skål Plast 5x17 cm Antikgrå
Vare: PL69
PL70
Skål Plast Ruder 10x34 cm Antikgrå
Vare: PL70
PL71
Skål Plast Oval 5x30 cm - Anrikgrå
Vare: PL71
PL72
Skål Plast Oval 6x40 cm Antikgrå
Vare: PL72
PL73
Skål Plast Oval 9x60 cm Antikgrå
Vare: PL73
PL74
Hjerte Plast S/2 22+26 cm Antikgrå
Vare: PL74
PL75
Fad Plast Afl. 5x20 cm Antikgrå
Vare: PL75
PL76
Fad Plast Afl. 5x32 cm Antikgrå
Vare: PL76
PL77
Fad Plast Afl. 5x42 cm Antikgrå
Vare: PL77
PL84
Bowl Plast 8x20 cm Antikgrå
Vare: PL84
PL85
Bowl Plast 9x25 cm Antikgrå
Vare: PL85
PL86
Bowl Plast 9x30cm Antikgrå
Vare: PL86
PL87
Bowl Plast 11x37 cm Antikgrå
Vare: PL87
PL88
Fad Plast 2x14x14 cm Antikgrå
Vare: PL88
PL89
Fad Plast 2.5x16x16 cm Antikgrå
Vare: PL89
PL90
Vase Plast 17x13 cm Antik Hvid
Vare: PL90