Møbler

INT113
Bord Keramik 55x55 cm Grå/Natur
Vare: INT113
INT241
Spejl D:60 cm Eg
Vare: INT241
INT322
Spejl Bali D:60 cm Natur
Vare: INT322
INT323
Spejl Bali D:100 cm Natur
Vare: INT323
LY220
Reol Væg Simple S/3 20+30+40 cm Grå
Vare: LY220
MOB010
Skab Bamboo 110x40x35 cm Metal/Træ
Vare: MOB010
MOB011
Bænk Square 45x35x90 cm Metal/Træ
Vare: MOB011
MOB012
Bænk Square 45x35x180 cm Metal/Træ
Vare: MOB012
MOB013
Bord Square 40x60x120 cm Metal/Træ
Vare: MOB013
MOB019
Bord 58x50 cm Eg /Metal
Vare: MOB019
MOB021
Piedestal 75x30 cm Eg / Metal
Vare: MOB021
MOB025
Bord Rund 45x50 cm Eg
Vare: MOB025
MOB026
Bord Bean 40x85x48 cm Eg
Vare: MOB026
MOB028 1
Bænk Lamel 45x88x35 cm NEW
Vare: MOB028-1
MOB029
Tøjstativ 150x50 cm Eg
Vare: MOB029
MOB031
Taburet 45x35x35 cm Eg/lak/reb
Vare: MOB031
MOB032
Bænk 45x110x35 cm Eg/lak/reb
Vare: MOB032
MOB034
Stol 72x74x71 cm Eg/lak/flet
Vare: MOB034
MOB038
Cabinet A 75x42x35 cm Metal/Glas Sort
Vare: MOB038
MOB039
Cabinet B 90x60x35 cm Metal/Glas Sort
Vare: MOB039
MOB040
Cabinet C 105x63x35 cm Metal/Glas Sort
Vare: MOB040
MOB041
Cabinet D 180x80x38 cm Metal/Glas Sort
Vare: MOB041
MOB043
Barbord 80x80x40 cm Eg Lak
Vare: MOB043
MOB049
Sofabord H:45xD:80 cm Eg/finer
Vare: MOB049
MOB050
Konsol H:78xD:37xL:75 cm Eg/finer
Vare: MOB050
MOB051
Spejl H:153xD:42xL:50 cm Eg
Vare: MOB051
MOB052
Taburet Cotta 45x35x35 cm Eg/lak/reb
Vare: MOB052
MOB053
Bænk Cotta 45x110x35 cm Eg/lak/reb
Vare: MOB053
MOB054
Stol Cotta H:69xB:60xD:75 cm Eg/lak/reb
Vare: MOB054
MOB055
Reol Saxo H:150xB:80xD40 cm Eg/Lak
Vare: MOB055
TRA018
Podie Træ Rund 30x30 cm Natur
Vare: TRA018
TRA019
Podie Træ Rund 50x30 cm Natur
Vare: TRA019