Plastik

PL140
Pot Plast Wave 11x11 cm Antikgrå
Vare: PL140
PL141
Pot Plast Wave 12x13 cm Antikgrå
Vare: PL141
PL142
Pot Plast Wave 13x16 cm Antikgrå
Vare: PL142
PL143
Pot Plast Wave 11x11 cm Grøn
Vare: PL143
PL144
Pot Plast Wave 12x13 cm Grøn
Vare: PL144
PL146
Pot Plast Wave 11x11 cm Rosa
Vare: PL146
PL147
Pot Plast Wave 12x13 cm Rosa
Vare: PL147
PL148
Pot Plast Wave 13x16 cm Rosa
Vare: PL148
PL155
Pot Plast S/2 H:16+18 cm Antikgrå
Vare: PL155
PL156
Pot Plast S/2 H:16+18 cm Grøn
Vare: PL156
PL157
Pot Plast S/2 H:30+35 cm Antikgrå
Vare: PL157