Minipotter / Ampler

AMP006
Ampel Plisse 11x14 cm Hvid
Vare: AMP006
AMP007
Ampel Plisse 15x18 cm Hvid
Vare: AMP007
AMP009
Ampel Diamant 19x21 cm Hvid
Vare: AMP009
AMP016
Ampel Thorn 10x13 cm Hvid
Vare: AMP016
AMP020
Ampel Væg Ball 12x12 cm Hvid
Vare: AMP020
AMP021
Ampel Væg Ball 15x15 cm Hvid
Vare: AMP021
AMP022
Ampel Væg Ball 16x18 cm Hvid
Vare: AMP022
AMP023
Ampel Ball 11x13 cm Hvid
Vare: AMP023
AMP028
Pot Wall 14x13 cm Grøn
Vare: AMP028
AMP029
Pot Wall 15x15 cm Grøn
Vare: AMP029
AMP034
Ampel Rubin 13x13 cm Mathvid
Vare: AMP034
AMP035
Ampel Rubin 14x15 cm Mathvid
Vare: AMP035
AMP040
Ampel/wire Mango 7x7 cm Grøn
Vare: AMP040
AMP041
Ampel/wire Mango 10x7 cm Grøn
Vare: AMP041
AMP043
Ampel Line 12x18 cm Grå
Vare: AMP043
AMP044
Ampel Wave 12x18 cm Grå
Vare: AMP044
AMP047
Ampel Nordic H:32 cm Sort
Vare: AMP047
AMP050
Ampel Nordic H:42 cm Sort
Vare: AMP050
AMP051
Ampel Nordic H:52 cm Sort
Vare: AMP051
AMP052
Ampel Single 13x15 cm Blå
Vare: AMP052
AMP053
Ampel Single 15x17 cm Blå
Vare: AMP053
AMP054
Ampel Drop 14x13 cm Grøn
Vare: AMP054
AMP055
Ampel Drop 17x15 cm Grøn
Vare: AMP055
AMP056
Ampel Rubin 13x13 cm Grøn
Vare: AMP056
AMP057
Ampel Rubin 14x15 cm Grøn
Vare: AMP057
POG516
Pot Henger 17x6 cm Hvid
Vare: POG516
POG2090
Pot Paris 7x7 cm Matsort
Vare: POG2090
POG2080
Pot Paris 7x7 cm Hvid
Vare: POG2080
GLA102
Pot Tea 8.5x7.5 cm Rød
Vare: GLA102
POB035
Pot Herbs 7x7 cm Antik
Vare: POB035
POG2190
Pot Seeds 9.5x9.5 cm Blå
Vare: POG2190
POG2210
Pot Thor 7x8 cm Violet
Vare: POG2210
POG2265
Pot Lake 11x9 cm Blå/Rød
Vare: POG2265
POG2272
Pot Pumkin 7x8 cm Grøn
Vare: POG2272
POG2300
Pot Spring 7x8 cm Blå
Vare: POG2300
POG2320
Pot Fantasy 8x8 cm Rosa
Vare: POG2320
POG2350
Pot Cup 7x7 cm Blå
Vare: POG2350
POG2385
Pot Delta 7x8 cm Pink
Vare: POG2385
POG2405
Pot Seeds 7x8 cm Beige
Vare: POG2405
POG2483
Pot Sus 8x9 cm Grøn
Vare: POG2483
POG2524
Pot Fresco 7x7 cm Blå
Vare: POG2524
POG2550
Pot Jank 9x8 cm Blå
Vare: POG2550
POR223
Pot Ora 8x8.5 Orange
Vare: POR223
POR226
Pot Ear 9x10 cm Rosa
Vare: POR226
POR230
Pot Ear 9x10 cm Violet
Vare: POR230
POG2230
Pot Mango 8x7 cm Grøn
Vare: POG2230
POG2240
Pot Curve 9x8 cm Latte
Vare: POG2240
POG2285
Pot Drip 7x9 cm Latte
Vare: POG2285
POG2290
Pot Dive 8x9 cm Gylden
Vare: POG2290
POG2310
Pot Ask 8x8 cm Cream
Vare: POG2310
POG2330
Pot City 8x8 cm Grøn
Vare: POG2330
POG2340
Pot Day 7x7 cm Grøn
Vare: POG2340
POG2380
Pot Cube 7x9 cm Blå
Vare: POG2380
POG2454
Pot Leaf 8x9 cm Hvid
Vare: POG2454
pog2494
Pot White 7.5x7.5 cm Hvid/Rå
Vare: POG2494
POG2530
Pot Stone 7x7 cm Brun
Vare: POG2530
POG2534
Pot Beach 7x7 cm Brun
Vare: POG2534
POB220
Pot Lines 8x7 cm Grå Beton
Vare: POB220