Lysetager / Lanterner

GLA121
Vase Smart 10x9 cm Klar
Vare: GLA121
GLA123
Vase Smart 10x9 cm Brun
Vare: GLA123
GLA125
Vase Plant 8x7 cm Grøn
Vare: GLA125
GLA132
Vase Dots 8x7 cm Blå
Vare: GLA132
GLA134
Glas Sis H:8 cm Gylden
Vare: GLA134
GLA142
Glas Night 9x7 cm Grøn
Vare: GLA142
LY117
Lanterne Plain S/2 22+32 cm Grå
Vare: LY117
LY168
Lanterne Nordic S/2 H:22+30 cm Sort
Vare: LY168
LY218
Lanterne Nordic S/3 H:35+46+63 cm Sort
Vare: LY218
LY219
Lanterne Nordic S/2 H:30+40 cm Sort
Vare: LY219
LY221
Vase T-light 6x6 cm Klar/Guld
Vare: LY221
LY223
Lysestage D:10 cm Rust
Vare: LY223
LY224
Lysestage D:14 cm Rust
Vare: LY224
LY225
Lysestage Bowl 15 cm Brush Stål
Vare: LY225
LY228
Lysestage Plate 10 cm Brush Stål
Vare: LY228
LY229
Lysestage Plate 10 cm Antracit Shine
Vare: LY229
LY230
Lysestage "4" D:25 cm Champ.Gold
Vare: LY230
LY240 1
Lysestage Runners 5x13 cm Grå Keramik
Vare: LY240-1
LY242
Lysestage Runda 5x12 cm Mørkgrå Keramik
Vare: LY242
LY243
Lysestage Süss 5x12 cm Hvid Keramik
Vare: LY243
LY244
Lysestage Süss 5x12 cm Gylden Keramik
Vare: LY244
LY245
Lysestage Süss 5x12 cm Grå Keramik
Vare: LY245
LY245 1
Lysestage Süss 5x12 cm Choko Keramik
Vare: LY245-1
LY247
Lysestage Barok 17x9 cm Klar
Vare: LY247
LY248
Lysestage Ice 6x4 cm Klar
Vare: LY248
LY251
Lysestage Adv. D:32 cm Rust Metal
Vare: LY251
LY253
Lysestage Style H:18 cm Steel Brush
Vare: LY253
LY254
Lysestage Style H:24 cm Steel Brush
Vare: LY254
LY255
Lysestage Style 18 cm Guld Brush
Vare: LY255
LY256
Lysestage Style H24 cm Guld Brush
Vare: LY256
LY260
Lysestage Snow 10x16 cm Grøn/Hvid Keramik
Vare: LY260
LY261
Lysestage Four 5x23 cm Hvid Keramik
Vare: LY261
LY262
Lysestage Four 5x23 cm Grøn Keramik
Vare: LY262
VAS453
Vase Paint 2 ass. 10x10 cm Orange/Grøn
Vare: VAS453