Jul / Keramik / Glas

100512
Pot Anette 8x12 Rød.
Vare: 100512
BGL215
Pot Glas Rot 11x11 cm Rød
Vare: BGL215
BGL216
Pot Glas Rot 12x12 cm Rød
Vare: BGL216
BGL217
Pot Glas Rot 13x13 cm Rød
Vare: BGL217
BGL223
Pot Glas Harlekin 10x10 cm Brun Antik
Vare: BGL223
BGL224
Pot Glas Harlekin 10x10 cm Brun Antik
Vare: BGL224
BGL225
Pot Glas Powder 12x12 cm Grøn Antik
Vare: BGL225
BGL226
Pot Glas Powder 14x14 cm Grøn Antik
Vare: BGL226
GLA076
Skål Glas 5x13 cm Rød Harlekin
Vare: GLA076
GLA077
Skål Glas 6x15 cm Rød Harlekin
Vare: GLA077
GLA078
Skål Glas 7x18 cm Rød Harlekin
Vare: GLA078
GLA079
Skål Glas 8x20 cm Rød Harlekin
Vare: GLA079
GLA080
Opsats Glas 12x13 cm Rød
Vare: GLA080
GLA081
Opsats Glas 12x15 cm Rød
Vare: GLA081
GLA082
Opsats Glas 13x17 cm Rød
Vare: GLA082
POG2447
Pot Fern 10x13 cm Grøn
Vare: POG2447
POG2448
Pot Fern 13x16 cm Grøn
Vare: POG2448
POG2449
Pot Fern 15x19 cm Grøn
Vare: POG2449
POG2464
Pot Stan 11x14 cm Grøn
Vare: POG2464
POG2465
Pot Stan 13x16 cm Grøn
Vare: POG2465
POG2466
Pot Stan 14x18 cm Grøn
Vare: POG2466