Nedsat 30 %

POB417
Pot Inca 10x13 cm Blå Antik
Vare: POB417
POB418
Pot Inca 14x18 cm Blå Antik
Vare: POB418
POB419
Pot Inca 18x23 cm Antik Blå
Vare: POB419
POB436
Pot Inka 16x17cm Grå
Vare: POB436
POG2182
Pot Citrus 17x19 cm Rosa
Vare: POG2182
POG2226
Pot Magic 28x15 cm Blå
Vare: POG2226
POG2285
Pot Drip 7x9 cm Latte
Vare: POG2285
POG2286
Pot Drip 10x13 cm Latte
Vare: POG2286
POG2287
Pot Drip 12x15 cm Latte
Vare: POG2287
POG2288
Pot Drip 14x17 cm Latte
Vare: POG2288
POG2289
Pot Drip 17x22 cm Latte
Vare: POG2289
POG2300
Pot Spring 7x8 cm Blå
Vare: POG2300
POG2301
Pot Spring 11x13 cm Blå
Vare: POG2301
POG2302
Pot Spring 13x14 cm Blå
Vare: POG2302
POG2303
Pot Spring 16x19 cm Blå
Vare: POG2303
POG2304
Pot Spring 18x13 cm Blå
Vare: POG2304
POG2305
Pot Spring 23x14 cm Blå
Vare: POG2305
POG2313
Pot Ask 15x18 cm Cream
Vare: POG2313
POG2314
Pot Ask 18x20 cm Cream
Vare: POG2314
POG2315
Pot Ask 20x14 cm Cream
Vare: POG2315
POG2316
Pot Ask 28x14 cm Cream
Vare: POG2316
POG2317
Pot Ask Afl. L:14 cm Cream
Vare: POG2317
POG2318
Pot Ask Rund D:17 cm Cream
Vare: POG2318
VAS177
Vase Tuba 27x14 cm Grøn
Vare: VAS177
VAS178
Vase Tuba 18x14 cm Grøn
Vare: VAS178
VAS358
Vase Ask H:13 cm Cream
Vare: VAS358
VAS359
Vase Ask H:9 cm Cream
Vare: VAS359